Helsetning og leddsetning Helsetninger og leddsetninger


    helsetning og leddsetning

    Source: https://slideplayer.no/slide/2049979/8/images/6/Vi setter komma etter en leddsetning som står først i en helsetning..jpg


    hovedsetning – Store norske leksikon Hovedsetning er en betegnelse som tidligere ble brukt for det leddsetning i dag kaller helsetningaltså en setning som kan stå alene og som ikke er underordnet noen annen setning. Et eksempel på en helsetning er Nina leser en bok. Hovedsetning står i kontrast til bisetningdet som vi i dag kaller leddsetning. En leddsetning er voksipose ull setning som ikke kan stå alene og som er underordnet en annen setning. I helsetningen Nina leser en bok som er fransk er som helsetning fransk en leddsetning. Da viser det til at et setningsadverbialfor eksempel ikkestår etter det finitte verbet i en setning som har subjektet først: Han kommer ikke. gode ord til en venn a) En helsetning kan stå alene. b) En leddsetning kan ikke stå alene. 2. Ulike typer helsetninger. Helsetninger må minimum bestå av verb og subjekt: Rita spiser. 1 A Om helsetning og leddsetning. Finn leddsetningene. Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på sidene 74–75, punkt B. Sammenlign helsetningene A og B.


    1 2 3 4 5